This is an example of a HTML caption with a link.

O projekcie

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Instytucja Kultury
Województwa Małopolskiego zakończyło w 2013 roku realizację projektu pn
„Ścieżkami przemysłu chłopskiego na Orawie” - nowy produkt turystyczny w Małopolsce.

Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 376 074,15 zł oraz Budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 125 358,05 zł.Zakres prac obejmował:

  1. Budowę kopii młyna wraz z tartakiem
  2. Remont i konserwacja Kuźni
  3. Remont i konserwacja Olejarni
  4. Remont i konserwacja Folusza


O projekcie


Ścieżka przemysłu chłopskiego na Orawie.

Zakłady tzw. przemysłu wiejskiego były bardzo ważnym elementem w tradycyjnej architekturze i krajobrazie dawnej wsi orawskiej.

Folusze, młyny, olejarnie, tartaki, kuźnie były tymi miejscami, w których myśl oraz nowinki techniczne pojawiały się najszybciej. Wokół nich gromadzili się „gazdowie” orawscy.

Stanowiły one obszar, w którym nie tylko pracowano. Tutaj skupiało się również intensywne życie towarzyskie wsi.

Ścieżka przemysłu wiejskiego w naszym Muzeum ma pokazać ciekawe rozwiązania techniczne, wszelkiego rodzaju sprzęty i narzędzia potrzebne do pracy w tych zakładach, ale też przypomnieć o zwykłym życiu ludzi, interesujących historiach, losach właścicieli, czy anegdotach związanych z pracą, jaką wykonywali.